logo Smartdeals
Korsholmsesplanaden 38
65100 Vasa
Web: www.smartdeals.fi
Telefon: 06 - 319 77 90
E-post: info@smartdeals.fi

Dataskyddspolicy

1. Dataskyddspolicy

Ansvariga för dina uppgifter är Smartdeals Oy (Mjölnaregatan, 65100 Vasa / 2492578-8) – hädanefter hänvisade till som Smartdeals

Vår integritets- och cookiepolicy kommer att förklaras nedan och innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in den och vem vi delar uppgifterna med. Vi kommer också att förklara vilka rättigheter och val kunderna har när det gäller personliga uppgifter som insamlats av Smartdeals.

På Smartdeals hemsida finns länkar till tredje parts webbplatser som står utanför får kontroll. Se till att du läser deras integritetspolicy eftersom dessa inte kontrolleras av vår organisation.

2. Uppgifter insamlade av Smartdeals

Här beskrivs vilka uppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster. När du registrerar dig som kund eller beställer, samlar vi in:

 • Personliga uppgifter som namn, adress, e-post, telefonnummer och i vissa fall socialskyddssignum och/eller momsnummer
 • Kontots inloggningsuppgifter
 • IP-adress när beställningen görs
 • Passnummer för beställningar som lämnar Europeiska unionen

3. Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna:

 • För att hantera och leverera din beställning samt informera dig om beställningens status
 • För att se till att vi kan kontakta dig om någonting oväntat händer med din beställning
 • Förr att hantera efterförsäljning som garantier, återbetalningar och andra problem som har med efterförsäljning att göra
 • För att förenkla efterförsäljning och uppgraderingar på din begäran
 • För att ge dig tillgång till orderhistoriken i ditt kundkonto
 • För att hantera tävlingar, erbjudanden och kampanjer som du har valt att delta i
 • Som dokumentation gentemot myndigheter, t.ex. skattemyndigheter eller juridiska frågor
 • För att se till att vi kan kontakta dig om en produkt återkallas av myndigheterna av säkerhetsskäl
 • För kreditgranskning
 • För att undvika och förhindra bedrägerier och andra olagliga aktiviteter

Utöver det ovan nämnda använder vi personuppgifter för att förstå kundens beteende för att kunna förbättra våra tjänster på exempelvis onlinemarknadsföring av produkter som kan intressera dig.

4. Delning av personuppgifter

Delning inom Smartdeals organisation
Personuppgifter finns tillgängliga för anställda inom Smartdeals-organisationen, inklusive personal i Multitronic och iTronic butikerna, Multitronic Pro, Multicare och Multitronic Oy. Alla dessa företag delar beställningssystem, gränssnitt för back office och anställda.

Delning med leverantörer och partners
Smartdeals kan dela dina personliga uppgifter med leverantörer och partners. Detta görs i de flesta fall för att leverera en tjänst/produkt, t.ex. när man köper programvara, utvidgade garantier eller produkt-/garantiregistrering. Vi kan också dela din information i ärenden om fordringar och garantier.

Delning med tjänsteleverantörer
För att vår service ska fungera delar vi information med tjänsteleverantörer, t.ex. logistikföretag, betalningsportaler, avbetalnings- och låneföretag. Vi delar bara information som är nödvändig för att tjänsteleverantörerna ska uppfylla sin tjänst.

Webbplatsanalys
För att förbättra och optimera användarupplevelsen på vår webbplats använder vi så kallad spårningsteknik. Smartdeals använder dem för att se vilka sidor och produkter kunderna har besökt för att förbättra kvaliteten på innehållet och produkterna vi tillhandahåller. För dessa ändamål använder Smartdeals tre huvudtjänster: Google Analytics och Hotjar.

Google Analytics
Smartdeals webbplats använder Google (Universal) Analytics från Google Inc. Google Analytics kan läsa vissa textfiler (cookies) som finns på klientens dator. Smartdeals delar inte eller får någon kundinformation, som t.ex. namn eller kontaktuppgifter via Google Analytics. Klientens placering framgår grovt av den IP-adress du använder. Data som tillhandahålls via Google Analytics är krypterad. För bättre marknadsanalys kommer Google Analytics att lagra cookieinformationen i 38 månader.

För att förhindra överföring av cookiegenererad information kan klienten installera ett tillägg för webbläsare. Men genom att göra det avanmäler kunden sig inte bara från Smartdeals, utan även från alla andra webbplatser som använder Google Analytics. Du hittar webbläsartillägget via den här länken.

Hotjar
Smartdeals använder Hotjar för att bättre förstå dina behov och optimera denna service och upplevelse. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå din upplevelse (t.ex. hur mycket tid du spenderar på vilka sidor, vilka länkar du väljer att klicka på, vad du som användare inte gör och inte gillar osv.) och det gör det möjligt för oss att bygga upp och upprätthålla vår tjänst med din användarfeedback. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om ditt beteende och dina enheter, i synnerhet enhetens IP-adress (insamlad och lagrad endast i anonym form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (identifierar unika enheter), webbläsarinformation, geografisk plats (endast landet) samt föredraget språk (som används för att visa vår webbplats). Hotjar sparar den här informationen i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera dig eller matcha den med övriga individualiserade uppgifter. För närmare information, se Hotjars integritetspolicy (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) genom att klicka på den här länken. Du kan välja bort att skapa en användarprofil, Hotjars datalagring om din användning av vår webbplats och Hotjars användning av spårningscookies på andra webbplatser genom att följa den här länken till avanmälan.

Marknadsföring

Nyhetsbrevtjänster

Notera att du när som helst kan avsluta din e-postprenumeration genom att antingen klicka på länken i e-postmeddelandet eller kontakta vår kundtjänst och be om att bli borttagen från postlistan.

Delning med andra organisationer
Vi kan dela dina personliga data med andra organisationer under särskilda förhållanden, t.ex. om:

 • Lagen eller offentliga myndigheter kräver det
 • Det är nödvändigt för att säkerställa vår lagliga rätt och minimera vår kreditrisk

5. Skydd av dina personuppgifter

Alla personuppgifter sparas på våra egna servrar och backup-system. Vi använder kryptering och brandvägg för att minimera risken för läckage av personuppgifter. Servrarna och backup-systemen har begränsad fysisk åtkomst. All data som överförs från kundenheter överförs via HTTPS, så att den krypteras mellan din enhet och våra servrar.

Vi kan begära ditt bankkontonummer bara i fall där vi behöver ge dig en återbetalning. Vi lagrar aldrig någon information om ditt kreditkort eller dina inloggningsuppgifter till banken i Smartdeals system. Detta görs endast av våra tjänsteleverantörer. Vi gör vårt yttersta för att se till att inga personuppgifter läcker ut när de överförs via internet.

Personliga data kan överföras och lagras utanför EEA (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) av våra tjänsteleverantörer.

6. Period som personuppgifter lagras samt radering av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter tills du begär radering. Vi rekommenderar 10 år, eftersom några av de produkter vi säljer har garanti för denna period och om produkten måste återkallas av säkerhetsskäl vill vi kunna kontakta dig så fort som möjligt. Vi anser att det här är väldigt viktigt, så vi kan spåra vem som har köpt produkten för att förhindra skada eller fara.

Vi kan också vara begränsade av tekniska, juridiska eller rättsliga skäl att radera dina uppgifter. Vi raderar dina personliga data på din begäran.

7. Dina rättigheter att få tillgång till den personliga information vi har om dig

Du har rätt att få den personliga information vi har om dig. Det lättaste sättet att få det här är att logga in på ditt användarkonto. Vänligen korrigera eller informera oss om personuppgifterna är felaktiga. Du har rätt att överföra dina personuppgifter till en tredje part efter eget val. Du kan på begäran be oss begränsa användningen av personuppgifter om det har använts olagligt, det inte längre är relevant, om det är felaktigt eller vid borttagning av data.

Du kan också kontakta vår kundtjänst för att få ett uttalande om vilken information vi har om dig och om du begär en överföring. Vi kan begära identitetsbevis och om information om vårt förhållande för att se till att du är rätt person. Någon annan kan å dina vägnar också be om dina personuppgifter. Vi kommer, förutom i sällsynta fall svara dig med din personliga information inom 20 arbetsdagar efter att ha mottagit och godkänt din förfrågan. Vi utvärderar varje förfrågan separat för att se till att den inte bryter mot andra överenskommelser vi kan ha mot t.ex. myndigheter.

8. Användning av cookies

Vi använder cookies för att fungera effektivt, hantera inköp på nätet och förbättra vår service och övervaka kundbeteendet. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare. De cookies vi använder är antingen ihållande eller sessionsbaserade. En ihållande cookie lagras i din webbläsare tills du raderar den. Sessionsbaserade lagras tills din session slutar på Smartdeals webbplats.

9. Ändring av datapolicy

Smartdeals har rätt att ändra dataskyddspolicy. Ändringar kommer att läggas ut på vår sida om dataskyddspolicy (där du är nu) minst 3 dagar innan den träder i kraft. Smartdeals följer alltid EU-förordningen 2016 – Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Det fullständiga avtalet hittar du här: Eur-Lex.Europa.

Om du har några frågor angående vår dataskyddspolicy, vänligen kontakta oss per e-post.


Startsida

Meny

Köpkorg

Sökning