logo Smartdeals
Korsholmsesplanaden 38
65100 Vasa
Web: www.smartdeals.fi
Telefon: 06 - 319 77 90
E-post: info@smartdeals.fi

§1 Garantier

§1.1 Garanti
Garanti innebär att kunden utan kostnad kan leverera produkt omfattad av garanti på garantiservice för byte till en motsvarande produkt.

§1.2 Allmänna garantiservicevillkor
Produkten är köpt från Smartdeals och produktens garantitid är ännu i kraft. Information om produktens serienummer finns kvar på produkten.
Personlig data, program och applikationer sparade på t ex hårdskivor och minnen omfattas inte av garanti.
Vid garantiservice kontrolleras produkten enligt den felbeskrivning som getts av kunden. Ifall produkten inte berörs av garantin debiteras service- och fraktkostnader enligt gällande prislista.

§1.3 Garantitiden
Produkternas garantitid finns i produktspecifikationerna. Medföljande batterier till t ex. telefoner och bärbara har alltid sex månaders garanti om inte annat anges.Garantitiden börjar från leveransdagen.
Om produkterna ges åt en annan konsument, medföljer garantin till den andra innehavaren.
Garantibyte innebär inte att garantitiden förlängs utan garantitiden gäller från ursprungsproduktens leveransdatum.

§1.4 Garantins innehåll
Garantins innehåll innebär att produktens användningsförmåga och kvalitet bibehålls under den normala garantitiden då produkten har använts enligt produktinstruktionerna.

§1.5 Anmälan av garantifel
Garantin sköts i allmänhet av tillverkaren eller av en av tillverkaren utsedd servicepartner. Smartdeals ger information om vart du kan vända dig med dina garantiärenden.

§1.6 Inte omfattat av garanti
Garanti täcker inte skador som uppkommit av följande:
    vårdslöst handlande
    statisk elektricitet
    åskväder
    virus
    elavbrott
    felaktiga installtioner
    fysisk skada
    fuktskador
    felmontering
    annan olycka
    misslyckad firmware- & bios-uppdatering
    egna installationer av operativsystem och andra program
    överklockning
Garantin gäller inte om produkten modificerats

§2 Ånger av köp

§2.1 Returer (Ånger av köp)
För kundens trygghet har en konsument enligt allmänna hem- och postförsäljningsvillkor rätt att inom 14 dagar ångra köpet om villkoren nedan uppfylles.
Kunden har rätt att bekanta sig med produkten på samma sätt som när man köper produkten i en butik. Man har även rätt att öppna förpackningen, bekanta sig med manualer och pröva varan utan att förlora returrätten.
Returrätten upphör då man tar produkten i användning. Exempel på när en produkt tas i användning:

    installering av program, filer och data på en dator samt använda denna för internet, spel eller arbete
    om batteri monteras och laddas i bärbar dator och andra produkter där batteri följer med
    skrivare tas i användning
    ta emot samtal och/eller ringa med GSM & smartphone produkter
    lagra data på lagringsmedier t ex hårdskivor & flash minnen

Om kunden misstänker eller är tveksam till att en produkt inte uppfyller krav, förväntningar eller önskemål bör kunden kontakta Smartdeals via e-post eller telefon för konsultation före produkten tas i användning och ångerrätten upphör att gälla. Returrätt gäller inte:

    öppnade program
    öppnade färgpatroner
    öppnade DVD/CD-R/RW medier
    öppnade musik och filmer
    använda GSM-telefoner
    andra öppnade förbrukningsvaror
    special tillverkadevaror
    tjänster

§2.2 Returnummer
Begär alltid ett returnummer från Smartdeals före du returnerar produkten.


§2.3 Förpacka rätt vid returer
Produkterna skall returneras i oskadade orginalförpackningar och inkludera allt som fanns med i ursprungsleveransen.
Produkten skall vara i motsvarande skick som den av kunden mottagna produkten.
Originalförpackningen, manualer, produktblad och användarrättighetsintyg samt registreringsblanketter representerar ett värde. Om dessa fattas, är använda eller är skadade kan köpet inte ångras.
Produkter skall returneras i original förpackning. Inget får skrivas eller klistras på orginal förpackningen.

§2.4 Packning och återsändning av returer
Smartdeals löser inte ut paket som är skickade mot postförskott.
Varje retur skall förpackas noggrant. Eftersom många av våra produkter är känsliga bör du vara nogrann med hur produkten paketeras. Returer som inte är ordentligt förpackade och som skadats i posten på grund av detta returneras till kunden.
Förse paketet med klart synliga påskrifter med dina erhållna returnerings- eller garantibytesnummer. Sätt också med motsvarande information på en lapp inne i paketet. Om försändelsen saknar föreskriven garanti- eller returnummer kommer behandligen av returen att försenas.


Startsida

Meny

Köpkorg

Sökning